0987

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 17 พฤษภาคม2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ และผลการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อม เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตามแผนความพร้อมในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์