0987

ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร (Field day) ณ ศพก.ตำบลบ้านแก่ง

ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร (Field day) ณ ศพก.ตำบลบ้านแก่ง

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร (Field day) ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแก่ง หมู่ 4 อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว และประชาสัมพันธ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน