0987

จัดอบรมกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการกระจายเมล็ดพันธุ์ ณ ศาลาประชาคม ตำบลน้ำหมัน

จัดอบรมกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการกระจายเมล็ดพันธุ์ ณ ศาลาประชาคม ตำบลน้ำหมัน

 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนคร สอนอุ่น เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดอบรมกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการกระจายเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านที่ประสบภัยพิบัติ และหมู่บ้านขยายผล ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้แก่ พันธุ์สันป่าตอง 1, พันธุ์กข 6 และพันธุ์แม่โจ้ 2 ณ ศาลาประชาคม

ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน