เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี

   

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ โดยนายสมคิด มูลเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมเป็นวิทยากรเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 ณ เกษตรอำเภอทองแสนขัน อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 150 ราย