คนข้าวแพร่‬ ร่วมใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา

 

คนข้าวแพร่‬ ร่วมใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา

  

  

  

  

          วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมใจปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ อ่างแม่ยางน้อย ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่