ผลิตข้าวอย่างไร‬ โดนใจผู้บริโภค

ผลิตข้าวอย่างไร‬ โดนใจผู้บริโภค

    

  

  

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ร่วมติดตามการถ่ายทำ VTR ในโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตและการจัดการข้าวอินทรีย์และข้าวคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยสื่อโทรทัศน์ (Super Farmer Game) ทั้งนี้ นาย อัษฎางค์ สีหาราช ประธานกลุ่ม ได้ให้สัมภาษณ์ ภารกิจที่ 4ปักหมุดตลาดข้าวของชุมชน ภารกิจที่ 5 ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ภารกิจที่ 6 การจัดสรรต้นทุนสู่กำไร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์