0987

งานวันถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

 

28677

วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ข้าวในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชาวนารุ่นใหม่มีการสืบทอดการทำนาและปลูกฝังความรู้เรื่องการผลิตข้าว โดยมีนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

28676.jpg - 102.69 kb

 

28679.jpg - 94.42 kb

28680.jpg - 104.1 kb           28682.jpg - 69.84 kb

28681.jpg - 113.46 kb         28683.jpg - 150.43 kb