0987

จัดนิทรรศการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 

S 87801901

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว มอบหมายให้ นางอันธิกา พิชัยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรและนิทรรศการ ''โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน''  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงาน มีประชาชนมาร่วมงานและให้ความสนใจนิทรรศการหน่วยคลินิกเคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก

S 87801898        S__87801900.jpg - 140.06 kb

S__87801901.jpg - 84.32 kb        S__87801904.jpg - 89.75 kb

S__87801908.jpg - 124.79 kb