0987

การสร้างผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมีอาชีพ

S__16408586.jpg - 349.17 kb

นายมานพ หมู่น้อย และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การอบรมในหัวข้อการสร้างผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมีอาชีพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ นำโดยนายมานพ หมู่น้อย และนางสาวชลิดา ปัญญาด้วง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้การอบรมในหัวข้อการสร้างผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์อย่างมีอาชีพ หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นลง ได้ตรวจติดตามสถานการณ์แปลงข้าวในระยะต้นกล้า ณ บ้านแม่หล่าย และบ้านศรีภูมิ จังหวัดแพร่

S__16408584.jpg - 288.06 kb        S__16408586.jpg - 349.17 kb

S__16408587.jpg - 619.96 kb        S__16408588.jpg - 372.59 kb