0987

ทำบุญสถาปนาครบรอบ 31 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 

DSCF5564.JPG - 4.76 MB

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรได้จัดทำบุญวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ครบรอบ 31 ปี

และทำบุญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการนี้ได้ดำเนินงานรวม 3 กิจกรรมได้แก่  1. พิธีสักการบูชาศาลพระพรหม 2. พิธีสักการบูชาองค์พระแม่โพสพ และ 3. พิธีกรรมทางพุทธศาสนา

DSCF5406.JPG - 3.2 MB    DSCF5440.JPG - 2 MB    DSCF5490.JPG - 4.79 MB

DSCF5415.JPG - 2.85 MB    DSCF5444.JPG - 4.71 MB    DSCF5564.JPG - 4.76 MB

DSCF5420.JPG - 1.43 MB    DSCF5445.JPG - 2.2 MB    DSCF5571.JPG - 4.89 MB