0987

คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

 คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

IMG 5800

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  โดยมีนายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

IMG 5800   IMG 5949

IMG 5936   IMG 5953

IMG 5807   IMG 5954

IMG 5853   IMG 5961

IMG 5970   IMG 5979

IMG 6015