0987

คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

IMG 6083

คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา รายวิชา เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ โดยมี นายศิวกร สัทธรรมนุวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ นายธนิตย์ มหายศนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานผลิต และนายสินสมุทร เกศามา พนักงานห้องปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์

IMG 6062   IMG 6064

IMG 6065   IMG 6070

IMG 6096   IMG 6110

IMG 6134   IMG 6142

IMG 6088