0987

Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข/ฝ/60 (1 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 20
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข/ฝ/60 (5 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 19
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 จ/ฝ/60 (14 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 20
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าว สปต.1 ข/ฝ/60 (11 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 30
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าว สปต.1 จ/ฝ/60 (13 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 27
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (จำนวน 9 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 74
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (จำนวน 5 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (จำนวน 2 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 33
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (5 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 51
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (2 โครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 71