สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่  ตั้งอยู่เลขที่

320 หมู่ 3 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

โทร. 0 5465 4661 , 0 5465 4536

โทรสาร 0 5465 4537

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

*********************************