0987

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว (งานวันข้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 22
ประกวดราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว (งานวันข้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 23
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 29
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รถยก) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 94
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รถยก ขนาด 2.5 ตัน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 60
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร Written by เฉลียว คำบุญ 149
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง คุณลักษณะนาแปลงใหญ่ Written by Super User 196
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User 137