0987

 

78063

13958 1

15058S

S 12132451 550405606

 1497610514018

Display # 
Title Author Hits
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รถยก) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 6
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รถยก ขนาด 2.5 ตัน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 5
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร Written by เฉลียว คำบุญ 42
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง คุณลักษณะนาแปลงใหญ่ Written by Super User 51
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User 50
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ Written by Super User 45
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 82
ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 78
วงเงินงบประมาณสอบราคาซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 144
ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 158