0987

Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 จ/ล/61 จำนวน 4 ราย Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ข/ล/61 จำนวน 5 ราย Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว (งานวันข้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 11
ประกวดราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว (งานวันข้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 14
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 18
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รถยก) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 80
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รถยก ขนาด 2.5 ตัน Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 47
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร Written by เฉลียว คำบุญ 140