0987

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่การผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอัดรูปภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 8524 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประนอม) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับรถยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประนอม) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มกฤษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 11