Display # 
Title Author Hits
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 182
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 105
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานโครงการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 124
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติราชการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 77
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติราชการ (พนักงานโครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 157
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 94
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานเงินทุนฯ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 92
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 165
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 238