0987

 

Animated Gif New (51)

78063

15058S

S 12132451 5502405606

 1497610514018

Display # 
Title Author Hits
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 24
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 111
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 46
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 153
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 206
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (1 ล้านไร่) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 133
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง พนักงานโครงการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 145
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติราชการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 101
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติราชการ (พนักงานโครงการ) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 192
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 132