เมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย


พันธุ์ข้าว

ชั้นพันธุ์ขยาย

ชั้นพันธุ์จำหน่าย

หมายเหตุ

ราคา/กระสอบ

ราคา/กระสอบ

ปทุมธานี 1

475

450

มีจำหน่าย 

สันป่าตอง 1

600

575

มีจำหน่าย

ขาวดอกมะลิ 105

625

600

ไม่มีจำหน่าย 


สนใจติดต่อได้ที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ต.แม่ย่างฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

เบอร์ติดต่อ      : 054-654661, 054-654536                                                        

 *** ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2566

*เมล็ดพันธุ์ดี 25 กิโลกรัมต่อ 1 กระสอบ 

กลุ่มเกษตรกร /เกษตรกรทั่วไป

·         สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว  ตั้งแต่  5,000 บาทขึ้นไป  รับส่วนลด     5 %

ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว

·         เมื่อสั่งซื้อ 5,000 - 499,999 บาท  ต่อครั้ง        รับส่วนลด     5 %

·         ​เมื่อสั่งซื้อ  500,000 บาท ขึ้นไป    ต่อครั้ง        รับส่วนลด     8 %

   

กราฟแสดงเมล็ดพันธุ์และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-11 14:51:24

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินการติดตามครั้ง 1 ปี 2566 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed

ร่วมสังเกตุการณ์การตรวจประเมินการติดตามครั้ง 1 ปี 2566 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-11 14:47:09

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามให้คำแนะนำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดตามให้คำแนะนำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำลี จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-06 15:12:08

อ่านต่อ...
Sample project image

การฝึกอบรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะ

การฝึกอบรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-09-06 11:41:53

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-04-28 10:12:16    32     11 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2023-04-20 09:05:10    28     4 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-11-24 16:20:29    33     6 

แบบสำรวจ