ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
  •   2022-09-15 17:27:51    109     47

.
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566


  • bytes