ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  •   2022-09-23 11:31:21    89     48

.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  • bytes