ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
  •   2022-11-02 16:04:47    63     24

.

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

(ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)


  • bytes