ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)
  •   2022-11-10 11:25:37    59     9

.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)


  • bytes