ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)
  •   2022-12-09 13:51:42    28     8

.
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)


  • bytes