ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)
  •   2022-12-22 10:17:52    46     20

.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)


  • bytes