ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)
  •   2022-12-28 09:58:41    59     19

.
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)


  • bytes