ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
  •   2023-04-25 12:19:03    44     18

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่อง รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ


  • bytes