ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
  •   2023-08-28 14:59:33    817     529

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ

ด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามภารกิจการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการดังรายละเอียดแนบนี้


  • bytes