ประกาศ แก้ไขแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
  •   2023-09-01 21:21:48    44     20

ตามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลืือกบุคคลจ้างเหมาบริการ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรายละเอียดแนบท้ายประกาศ จึงแก้ไขแนบท้ายประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามรายละเอียดประกาศนี้


  • bytes