ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566


    ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566

   

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายธนิตย์ มหายศนันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายนิติธร กันหาประกอบ พนักงานทุนหมุนเวียน ( นักเกษตร ) และนางสาวณัฏฐาเนตร ศรีวรรณ ผู้ช่วยปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี1 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย ในระยะปักดำ-แตกกอ และให้คำแนะนำการดูแลรักษาแปลงแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บ้านคลองกล้วยและบ้านโคกหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการติดตามแปลง ไม่พบโรคแมลงศัตรูข้าว ข้าวเจริญเติบโตดี เกษตรกรใช้น้ำจากคลองส่งน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ และน้ำบาดาล มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาล คาดว่าจะได้ผลผลิตตามเป้า