เกษตรกร Young Smart Farmer จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร สู่ความเป็นนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพและการส่งออก”


    เกษตรกร Young Smart Farmer จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร สู่ความเป็นนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพและการส่งออก”

   

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ส่งเกษตรกร Young Smart Farmer จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร สู่ความเป็นนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพและการส่งออก” โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer วัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) และการส่งออก นำไปต่อยอดและสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ โรงแรมไพน์เฮริสทกอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ