ทำบุญวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ครบรอบ 37 ปี


    ทำบุญวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ครบรอบ 37 ปี

   

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางสาวศรีสกุล ทำดี
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ครบรอบ 37 ปี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานเกษตรปราดเปรื่อง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่