ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566


    ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2566

   

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้ นายนิติธร กันหาประกอบ พนักงานทุนหมุนเวียน ( นักเกษตร ) พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐาเนตร ศรีวรรณ ผู้ช่วยปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และนักศึกษาฝึกงาน ติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย ในระยะปักดำ-แตกกอ ในพื้นที่บ้านแม่หล่าย บ้านทุ่งล้อม และบ้านศรีภูมิ อ.เมือง จ.แพร่ ได้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาแปลงแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การป้องกันกำจัดวัชพืช และการใส่ปุ๋ย ตามหลักวิชาการ (องค์ความรู้เรื่องข้าว RKB ) ณ บ้านแม่หล่าย บ้านทุ่งล้อม และบ้านศรีภูมิ อ.เมือง จ.แพร่ จากการติดตามแปลง ไม่พบโรคและแมลงศัตรูข้าว และความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เกษตรกรใช้น้ำจากระบบชลประทานฝายแม่ยม อ่างเก็บน้ำแม่ถาง และระบบบาดาลน้ำตื้น มีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาล