การฝึกอบรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะ


    การฝึกอบรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะ

   

นที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566
นางสาวศรีสกุล ทำดี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ มอบหมายให้นางสาวอัญชลี ดวงปิติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม