ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
  •   2023-09-15 07:12:40    452     267

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ตามประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการและประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เรื่องแก้ไขแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 นั้น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่จึงขอประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  • bytes