เมล็ดพันธุ์ที่จำหน่าย


พันธุ์ข้าว

ชั้นพันธุ์ขยาย

ชั้นพันธุ์จำหน่าย

หมายเหตุ

ราคา/กระสอบ

ราคา/กระสอบ

ปทุมธานี 1

475

450

มีจำหน่าย 

สันป่าตอง 1

600

575

มีจำหน่าย

ขาวดอกมะลิ 105

625

600

มีจำหน่าย ก.พ. 66


สนใจติดต่อได้ที่ : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ต.แม่ย่างฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

เบอร์ติดต่อ      : 054-654661, 054-654536                                                        

 *** ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

*เมล็ดพันธุ์ดี 25 กิโลกรัมต่อ 1 กระสอบ 

กลุ่มเกษตรกร /เกษตรกรทั่วไป

·         สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว  ตั้งแต่  5,000 บาทขึ้นไป  รับส่วนลด     5 %

ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว

·         เมื่อสั่งซื้อ 5,000 - 499,999 บาท  ต่อครั้ง        รับส่วนลด     5 %

·         ​เมื่อสั่งซื้อ  500,000 บาท ขึ้นไป    ต่อครั้ง        รับส่วนลด     8 %

   

กราฟแสดงเมล็ดพันธุ์และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม


Sample project image

จัดประชุมเวทีชุมชนวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดประชุมเวทีชุมชนวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-01-31 06:42:34

อ่านต่อ...
Sample project image

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2566

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-01-31 06:40:41

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-01-31 06:32:34

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมให้บริการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมให้บริการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ วันที่ 2023-01-31 06:24:18

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

.

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่   2022-11-24 16:20:29    16     5 

แบบสำรวจ